Chính sách sử dụngĐây là thỏa thuận pháp lý giữa người tham gia với Faboshop LTC. Thoả thuận này là hợp đồng điện tử giữa hai bên. Bằng việc nhấn “Tôi đồng ý”, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc kỹ Chính sách và Điều kiện chung dưới đây, hiểu rõ Chính sách và Điều kiện này và tự nguyện đồng ý chịu sự ràng buộc của những này và tham gia vào faboshop, và thao tác nhấp chuột tương đương với việc hai bên đã ký hợp đồng.
 
Đơn đăng ký tại faboshop sẽ là “Thỏa Thuận” chung giữa người tham gia và Faboshop LTC, bắt đầu có hiệu lực từ ngày người tham gia nhấn “Tôi đồng ý” với các điều khoản và điều kiện của Faboshop. Bên cạnh đó Faboshop LTC có quyền sửa đổi và bổ sung các điều khoản và điều kiện, bổ sung này sẽ được công bố trên website. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ba mươi (30) ngày kể từ ngày công bố.

 Bằng việc nhấn “Tôi đồng ý”, người tham gia tuyên bố và cam kết với Faboshop rằng - Là cá nhân đã đủ từ 18 tuổi trở lên; Là pháp nhân của tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn có trụ sở; 
    - Là người có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để ký kết Thỏa Thuận này
    - Chưa từng chấm dứt hay vô hiệu hóa Tài Khoản được tạo bởi chính người tham gia do vi phạm Thỏa Thuận hoặc có hành vi không hợp lệ; 
   -  Việc ký kết hoặc thực hiện Thỏa Thuận sẽ không vi phạm bất cứ thỏa thuận nào mà bạn có với bên thứ ba hoặc vi phạm quyền lợi của bên thứ ba; và 
  - Tất cả các thông tin và tài liệu bạn cung cấp cho Faboshop đều chính xác, đầy đủ, hợp pháp và cập nhật.  
Trước khi tham gia hệ thống các đối tác vui lòng tham khảo chính sách hợp tác và thanh toán của chúng tôi dưới đây:

I. Điều 1: Định nghĩa
     1. Faboshop.vn: là một sản phẩm của Faboshop LTC - một nền tảng công nghệ dành cho Nhà bán lẻ. nơi Shop có thể sử dụng các tính năng phục vụ cho việc bán hàng.
     2. POS: Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí - một sản phẩm của Faboshop LTC.
     3. Đối tác vận chuyển: Là nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển liên kết với Faboshop.
     4. Ngày Làm Việc : nghĩa là các ngày trừ ngày Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.
     5. Tài Khoản: nghĩa là tài khoản của người tham gia đăng ký để tham gia vào nền tảng phân phối và được Faboshop phê duyệt.

II. Điều 2: Hình thức tham gia và các giao dịch trên Faboshop
      1. Hình thức tham gia với Shop Shop phải đăng ký tài khoản tại wwwfaboshop.vn Sau khi đăng ký và cập nhật thông tin cần thiết bao gồm:
      • Email và số điện thoại;
      • Địa chỉ kinh doanh Các thông tin email và số điện thoại phải được xác minh sau khi đăng ký:  
 
     TẠO TÀI KHOẢN FABOSHOP -> XÁC MINH TÀI KHOẢN -> TẠO ĐƠN HÀNG

      2. Kết nối tài khoản giao hàng Khi sử dụng phần mềm giải pháp kết nối giao hàng, Faboshop chỉ làm nhiệm vụ trung gian đẩy đơn qua đối tác vận chuyển và được uỷ quyền bằng token với tài khoản của shop. Faboshop không lưu trữ hay quản lý bất kỳ thông tin gì về tài khoản bán hàng của shop với nhà vận chuyển.

 Điều 3: Phí ship hàng và đối soát:
       1. Giao hàng: Faboshop chỉ làm nhiệm vụ kết nối trung gian giữa nhà vận chuyển và shop. Shop uỷ quyền cho faboshop kết nối và đẩy thông tin đơn cho nhà vận chuyển, faboshop không quản lý hay thu phí ship hàng từ shop. Faboshop sẽ không có trách nhiệm liên quan đến việc thanh toán tiền phí ship, quản lý tiền thu hộ (COD), hoặc vấn đề giao hàng trễ giữa chủ shop và nhà vận chuyển. Faboshop chỉ là phần mềm và có trách nhiệm sửa các lỗi liên quan đến phần mềm.
        2. Đối soát và thanh toán: Faboshop là phần mềm trung gian giúp shop kết nối với nhà vận chuyển, do đó faboshop sẽ không quản lý thông tin thanh toán hoặc chịu trách nhiệm thanh toán với shop. Faboshop là phần mềm miễn phí, do đó sẽ không thu bất kỳ tiền thanh toán nào từ shop để sử dụng phần mềm ứng dụng faboshop.

 Điều 4: Bất Khả Kháng:
        4.1 Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn:
         1. Thay đổi chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền,
         2. Thiên tai như lũ lụt, lốc xoáy, động đất, bão, sóng thần,v.v.,
         3. Chiến tranh, phá hoại, bạo loạn, các cuộc nội dậy, tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, đình công, tẩy chay, trừng phạt, cấm vận, tắc nghẽn hoặc đình chỉ giao thông hoặc các dịch vụ công cộng khác, dịch bệnh,v.v.,
        4. Hành động hoặc thiếu sót của Chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến một Bên nhưng không phải do Bên đó vi phạm pháp luật. Để tránh nhầm lẫn, Các Bên thừa nhận và đồng ý rằng, những khó khăn về mặt kinh tế, sự suy giảm hoặc đình trệ trong năng lực tài chính của một Bên sẽ không tạo thành một Sự Kiện Bất Khả Kháng.
         4.2. Các Bên sẽ được miễn trách nhiệm đối với việc chậm hoặc không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này nếu việc chậm hoặc không thực hiện đó do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra.
         4.3 Khi Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra, Bên mong muốn được miễn trách nhiệm và phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Bên thông báo có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để nhanh chóng giảm thiểu hoặc khắc phục hậu quả của Sự Kiện Bất Khả Kháng và cố gắng thực hiện phần nghĩa vụ bị ảnh hưởng do Sự Kiện Bất Khả Kháng.
        4.4 Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng đã được thông báo xảy ra trong 3 (ba) tháng liên tiếp, Bên không bị ảnh hưởng sẽ có quyền yêu cầu Bên kia họp để thảo luận và đàm phán nhằm đưa ra quyết định phù hợp có lợi cho Các Bên. Tuy nhiên, nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra từ 3 (ba) tháng liên tiếp trở lên, Các Bên sẽ thảo luận để thống nhất việc chấm dứt Thỏa Thuận.

 Điều 5: Chấm Dứt Thỏa Thuận sẽ bị chấm dứt mà không cần báo trước trong các trường hợp dưới đây:
         1. Các Bên cùng nhau đồng ý chấm dứt Thỏa Thuận;
         2. Theo quy định của pháp luật;
         3. Seller không đồng ý với những sửa đổi và bổ sung của Chính sách và điều khoản hoặc các văn bản khác liên quan đến Faboshop LTC được ký kết với hoặc ban hành bởi Faboshop LTC.
         4. Do Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều 4 của Thỏa Thuận;
         5. Một Bên vi phạm các quy định của Thỏa Thuận và không khắc phục vi phạm đó trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản từ Bên còn lại;
         6. Một Bên đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận này.
         7. Chiết khấu sẽ được tính đến ngày của thông báo chấm dứt Thỏa Thuận. Tuy nhiên, nếu Thỏa Thuận bị chấm dứt do sự gian lận của Seller, Seller Faboshop sẽ có quyền, theo quyết định của riêng mình, từ chối thanh toán toàn bộ hoặc một phần Chiết khấu. 1. Trong vòng 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày chấm dứt Thỏa Thuận, Các Bên phải hoàn thành mọi nghĩa vụ theo Thỏa Thuận và Tài Khoản của Seller sẽ bị đóng. 2. Sau khi chấm dứt Thỏa Thuận, dù được yêu cầu hay không, Seller phải ngay lập tức xóa bỏ tất cả thông tin và tài liệu mà Seller nhận được trong thời hạn có hiệu lực của Thỏa Thuận. Sellerkhông có quyền lưu giữ những thông tin và tài liệu này. Theo yêu cầu của Seller Faboshop, Seller sẽ cung cấp cho Seller Faboshop xác nhận bằng văn bản về việc xóa bỏ đó. 3. Khi Thỏa Thuận này bị chấm dứt, mọi quyền và nghĩa vụ của Các Bên sẽ chấm dứt, ngoại trừ các quyền và nghĩa vụ được quy định một cách rõ ràng hoặc về mặt bản chất vẫn tiếp tục có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn ở giới hạn trách nhiệm, bảo mật và sở hữu trí tuệ.

 Điều 6: Bảo Mật
         6.1.Thông tin bí mật bao gồm tất cả các thông tin và tài liệu thuộc sở hữu của mỗi Bên được đánh dấu là bảo mật hoặc có thể được coi là bảo mật tùy từng trường hợp. Thông tin bí mật bao gồm nhưng không giới hạn: a. Thông tin bằng văn bản, được ghi lại, được thể hiện dưới dạng đồ họa hoặc các dạng thức hữu hình khác và được đánh dấu “Độc quyền” hoặc “Bảo mật” hoặc kèm theo ghi chú tương tự chỉ rõ quyền sở hữu của bên tiết lộ; b. Thông tin được tiết lộ bằng miệng và được xác định bởi bên tiết lộ rằng thông tin này là độc quyền hoặc bảo mật vào thời điểm tiết lộ, kèm theo xác nhận bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiết lộ; c. Thông tin thể hiện rõ tính chất độc quyền hoặc bảo mật; và d. Thông tin khác cần được công nhận một cách hợp lý là thông tin bí mật của bên tiết lộ. Thông tin bí mật không cần phải mang tính mới lạ, độc nhất, có thể được cấp bằng sáng chế, có bản quyền hoặc tạo thành bí mật thương mại để được coi là thông tin bí mật.
       
        6.2 Không Bên nào có quyền tiết lộ thông tin bí mật cho bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên còn lại. Seller, trong trường hợp là pháp nhân, chỉ được tiết lộ thông tin bí mật cho nhân viên nhằm mục đích thực hiện Thỏa Thuận này, và không nhằm bất kỳ mục đích nào khác. Seller có nghĩa vụ yêu cầu nhân viên bảo mật các thông tin bí mật trong và sau khi hành động. Mặc dù có các quy định trên đây, thông tin bí mật có thể được tiết lộ vì các lý do sau đây: a. Tuân thủ các quy định bắt buộc của pháp luật; b. Thông tin được phổ biến rộng rãi trong công chúng mà không do vi phạm điều khoản này; c. Vì mục đích phục vụ thủ tục tố tụng trọng tài hoặc thủ tục pháp lý phát sinh từ Thỏa Thuận này; và d. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.
    
       6.3 Thông tin bí mật không bao gồm các thông tin mà Bên tiếp nhận có thể chứng minh bằng văn bản rằng thông tin đó: a.đang hoặc sẽ được phổ biến rộng rãi trong công chúng mà không thông qua bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Bên tiếp nhận; b. Bên tiếp nhận có được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba mà không có bất cứ hạn chế nào trong việc sử dụng hoặc tiết lộ cũng như không vi phạm Thỏa Thuận này hoặc không vi phạm trách nhiệm mà Bên nhận được ủy thác theo bất kỳ thỏa thuận nào khác, hoặc c. đã thuộc sở hữu của Bên nhận trước khi ký kết Thỏa Thuận này; hoặc d. được phát triển độc lập bởi Bên nhận mà không sử dụng, hoặc tham chiếu đến, thông tin bí mật của Bên tiết lộ.

      6.4 Thỏa Thuận bị chấm dứt, hoặc có yêu cầu bằng văn bản của Faboshop LTC, Shop phải hủy bỏ hoặc trả lại cho Faboshop LTC bất kỳ thông tin bí mật nào được cung cấp bởi Faboshop LTC theo Thỏa Thuận này. Điều khoản không tiết lộ sẽ có hiệu lực ngay cả khi Thỏa Thuận đã chấm dứt.
    
      Điều 7: Căn cứ pháp lý Thỏa thuận này được soạn thảo căn cứ vào:
      1. Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015
      2. Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2015
      3. Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2016

 Điều 8: Hỗ trợ Faboshop luôn sẵn sàng hỗ trợ Seller và Supplier về bất cứ vấn đề gì phát sinh trong quá trình sử dụng, đối soát và thanh toán:
  • Hotline: 039.430.4617
 • Email:hotro@faboshop.vn
 • Website: https://www.faboshop.vn
 • Fanpage: Faboshop-Ứng-dụng-quản-lý-bán-hàng-trên-fanpage
 Trên đây là Chính sách sử dụng Faboshop LTC. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Faboshop.

 ===== Faboshop - là phần mềm quản lý bán hàng, sử dụng MIỄN PHÍ VĨNH VIỄN - KHÔNG GIỚI HẠN. Đầy đủ các tính năng quản lý: quản lý đơn hàng, đơn giao hàng, sản phẩm, nhân viên, thu chi, tồn kho, doanh thu,..với giao diện đơn giản và dễ sử dụng nhất. Faboshop cam kết 100% miễn phí dịch vụ với một kho tính năng không giới hạn! 

  • Chính Sách Sử Dụng
  • Chính Sách Bảo Mật

Shop đã sẵn sàng sử dụng faboshop?

Đăng ký Faboshop ngay bây giờ để quản lý và đăng bán những sản phẩm của bạn